Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

מו”ט-נט علوم وتكنولوجيا

מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים

 • משרד החינוך
  האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים
 • מטה מל"מ
  המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי על שם עמוס דה שליט
 • מכון ויצמן למדע
  המחלקה להוראת מדעים
מילון מונחים
לראש הדף
חדש באתר

האולימפיאדה הצעירה ע"ש אילן רמון וצוות קולומביה לתלמידי חט"ב, תשע"ו


בחידון המקוון בעברית ובערבית השתתפו כ- 400 קבוצות ובהן למעלה מ- 4,000 תלמידים מרחבי הארץ.

36 קבוצות נמצאו מתאימות לעלות לשלב ב' של האולימפיאדה וקבלו את כתב המשימה.

הפנייה לאתר האולימפיאדה 

כנס רמון לחינוך וחלל - תשע"ו

חללית

הכנס יתקיים ביום חמישי, כ"ה שבט תשע"ו, 4 בפברואר 2016, 14:30 - 20:00.

לפרטי הכנס לחצו כאן

קריאת ביניים – ביטאון למורי מו"ט בחט"ב

 
גיליון כפול זה עוסק בשני נושאים מרכזיים. שני הנושאים כלולים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים. הנושא הראשון הוא ”אנרגיה“ שעליו ניתן למצוא ספרות ענפה המתייחסת להוראת התכנים, המושגים ולדרכי הוראתם. הנושא השני ”טכנולוגיה“ שאל שילובו בהוראת המדעים מופנה זרקור בשנתיים האחרונות. בשני נושאים אלה עסקו גם כנסי המורים האחרונים. חשיבותם של נושאים אלה בהוראת המדעים משתקפת במאמרים של גיליון זה.

משימות אורייניות מתוקשבות במדע וטכנולוגיה

פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ומדריכים

כאן תוכלו לשאול שאלות על מיקוד שאלות החקר, ביסוס הידע המדעי, תכנון המדידות התצפיות והניסויים, עיבוד התוצאות והשימוש במיומנויות הדרושות לכל אלו ושיתוף בידע וברעיונות.

הפנייה לפורום החקר של משרד החינוך

ספרים חדשים שאושרו ע"י משרד החינוך


כיתה ט':

 1. כימיה ומדעי החיים לכיתה ט', מט"ח
 2. פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט', מט"ח
 3. חוקרים חומרי חיים (א' וב'), מטמו"ן חדש
 4. חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, מטמו"ן חדש

כיתה ח'

 1. חוקרים מערכות חיים ב', מטמו"ן חדש
 2. חוקרים חומר ואנרגיה ב', מטמו"ן חדש
 3. חומר באינטראקציה, עולמו"ט
 4. טבע הרבייה, עולמו"ט
 5. מדעי החיים, מט"ח  
 6. מדעי החומר לכיתה ח, מט"ח
 7. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס
 8. במשעולי מדע וטכנולוגיה , רכס, מותאם להוראה בבתי הספר הממלכתי הדתי והחרדי 

כיתה ז':

 1. חוקרים מערכות חיים א', מטמו"ן חדש

 2. חוקרים חומר ואנרגיה א', מטמו"ן חדש

 3. מדעי החומר, מט"ח

 4. טבע החומר, עולמו"ט

 5. טבע המערכת, עולמו"ט

 6. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס

 7. מדעי החיים, מט"ח

 

סביבות למידה:

    1. הילקוט הדיגיטלי, מט"ח

    2. סביבת עולמו"ט

 

 

 

קול קורא למורים להשתתף בפרויקט inGenious

inGenious הוא מיזם שמיועד להגביר את עניין התלמידים בחינוך מדעי ובתעסוקה במקצועות מדעיים. ומאפשר נגישות למשאבים לשימוש בכיתה.

לפרטים לחצו כאן

פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ומדריכים

באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה  נפתח פורום מומחים להתייעצות ותמיכה במורים ומדריכים – בהנחיית תלמידים בלמידה בדרך החקר ובעבודות חקר מדעי ופתרון בעיות ,
ביסודי ובחטיבת הביניים
.

הפנייה לפורום

"כיכר העיר"- שאלות ותשובות בתחומי הפיזיקה והכימיה

במסגרת יוזמת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה לקידום וחיזוק הוראת נושאי הפיזיקה וכימיה בחט"ב, אנו מעמידים לרשותכם את מיטב המדריכים והמומחים להוראת הפיזיקה והכימיה על מנת לענות על שאלותיכם בתחומים דעת אלה.  

לשדרת הפיזיקה לחצו כאן

לשדרת הכימיה לחצו כאן

רשימת ציוד מעבדה להוראת מדע וטכנולוגיה בחט"ב

לרשימת הציוד לחצו כאן