Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
הוראת מדע וטכנולוגיה בשעה הפרטנית בחטיבת הביניים 
.
יחידה הוראה לשעה הפרטנית בכיתה ז': מודל החלקיקים כמסביר תופעות במדע
גולשים צפו בפריט230|גולשים הדפיסו את הפריט0|גולשים שלחו את הפריט0

מבוא ליחידה + מצגת

שאלה מאבחנת - להדגמת קשיי התלמידים בנושא: מודל החלקיקים כמסביר תופעות


פעילות 1: ביסוס עקרונות מודל החלקיקים

· מדריך למורה

· דף לתלמיד

· תשובון למורה

· כלי תיווך לתלמיד:
כרטיס זכרון לעקרונות מודל החלקיקים

פעילות 2: תיאור מצבי הצבירה בעזרת מודל החלקיקים

· מדריך למורה

· דף לתלמיד

· תשובון למורה

· כלי תיווך לתלמיד:
טבלת תאור מצבי הצבירה ב"שפת החלקיקים"
לוטו מצבי צבירה ב"שפת החלקיקים"

פעילות 3: הסבר תופעות בעזרת מודל החלקיקים

· מדריך למורה

··דף לתלמיד

· תשובון למורה

· כלי תיווך לתלמיד:
טופס לבניית הסבר לתופעה בעזרת מודל החלקיקים

     בינגו מודל החלקיקים

.
.
לראש הדף

האתר פותח באמצעות תוכנת קליקיט Clickit לניהול תכנים ואתרי אינטרנט מבית ORT